A Lordok Bizottsága „igazságtalannak” nevezi a családi vízumhoz szükséges minimális jövedelem követelményének megemelését

| április 11, 2024
A Lordok Bizottsága igazságtalannak nevezi a családi vízumhoz szükséges minimális jövedelem követelményének megemelését

A Lordok Háza másodlagos jogalkotást vizsgáló bizottsága megkérdőjelezte a házastársak vagy élettársak Egyesült Királyságba történő beutazásához szükséges minimális jövedelemkövetelmény (MIR) emelésének igazságosságát.

Az Egyesült Királyság kormánya április 11-ig 18 600 fontról 29 000 fontra emeli a családdal kapcsolatos vízumok MIR-jét.

Ez 2025 elejére 38 700 fontra emelkedik, ami megegyezik a szakmunkások bérküszöbével.

A 2023-24. évi 20. jelentésről szóló sajtóközleményében a vizsgálóbizottság szerint a MIR méltánytalanul érintené az alacsony jövedelmű területeket.

A bizottság bemutatta, hogy az új minimáljövedelem-követelmény hogyan érinti a különböző területeket.

Észak-Keleten a 29 000 fontos MIR éppen az átlagkereset alatt lesz. Jóval a kereset felett lesz, ha 2025-ben 38 700 fontra emelkedik.

Másrészt a MIR a londoni átlagkereset alatt van és valószínűleg az is marad.

A bizottság hangsúlyozta: „Ez azt jelenti, hogy egy Londonban élő személy sokkal nagyobb valószínűséggel jogosult arra, hogy bejuttassa partnerét az Egyesült Királyságba, mint egy északkeleten élő személy”.

Különböző megfelelő minimum jövedelemkövetelmények

Az EGSZB elismeri, hogy a bevándorlási törvények módosításainak célja a nettó migráció csökkentése.

Lord Thomas of Cwmgiedd, a Másodlagos Jogalkotási Ellenőrző Bizottság tagja szerint a MIR-emelés célja az is, hogy „biztosítsa, hogy a migránsok meg tudják fizetni az útjukat”.

„És úgy tűnik, ez nem tükröződik abban, ahogyan a politikát végrehajtották” – jelentette ki.

A bizottsághoz olyan beadványok is érkeztek, amelyekben a MIR méltányosságának növelésével kapcsolatos aggályokat fogalmaztak meg.

Az etnikai kisebbségekhez tartozó nők, a fogyatékkal élők és az egyes régiókban élő nők esetében nagyobb az alacsony jövedelem kockázata, és őket jobban érintik a változások.

Ennek oka, hogy ezeknek a csoportoknak nagyobb valószínűséggel alacsonyabb a jövedelmük, és nehezebb lesz számukra partnert vagy házastársat hozniuk az Egyesült Királyságba.

Az Ellenőrző Bizottság megjegyezte, hogy a kormány különböző megfelelő minimum jövedelemkövetelményeket állíthatna fel.

A Belügyminisztériumnak még be kell nyújtania a javaslatok hatásvizsgálatát, többek között az egyenlőségi kérdésekre vonatkozóan.

Lord Thomas hangsúlyozta, hogy az új rendeleteket átfogóan kell értékelni, hogy megértsük azok teljes körű következményeit.

Az EGSZB aggodalmát fejezte ki, hogy az ilyen értékelés hiánya azt mutatja, hogy a Belügyminisztérium nem érti az új politikák következményeit.

A Belügyminisztérium határozottan emeli a családi vízumok MIR-jét

A MIR emelése a „magas bérű, magas termelékenységű, magas képzettséget igénylő gazdasággal” rendelkező ország kialakításának szélesebb körű célját szolgálja.

A belügyminisztérium azt is fenntartja, hogy a családi vízumokra vonatkozó magasabb MIR-re van szükség a bevándorló családok pénzügyi támogatásának biztosítása érdekében az Egyesült Királyságban.

A családdal kapcsolatos vízumokra vonatkozó 18 600 font MIR több mint egy évtizede változatlan. Megváltozott az a jövedelem, amelyre egy családnak szüksége van ahhoz, hogy önellátó legyen, és ne függjön az állami forrásoktól.

Tájékoztatójában a belügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a családok más módon is teljesíthetik a megemelt MIR-t. A megtakarítások az alacsonyabb jövedelem mellett vagy önmagukban is beszámíthatók a MIR teljesítésébe.

A továbbiakban nem lesz külön gyermekeleme a MIR-nek. Ez biztosítja, hogy a brit állampolgárok egyenlő bánásmódban részesülnek a szakképzett migráns munkavállalókkal, függetlenül a szponzorált gyermekektől.

Ezen túlmenően a magasabb minimumjövedelem követelménye csak az új kérelmekre vonatkozik , és nem visszamenőlegesen kerül alkalmazásra.

A szabályváltozás előtt benyújtott kérelmeket az akkori MIR alapján értékelik.

Az Egyesült Királyság családi bevándorlási szabályai olyan kivételes körülmények fennállását is lehetővé teszik, amikor az elutasítás indokolatlanul súlyos következményekkel járna a kérelmező vagy családja számára.

Egyéb változások a nettó migráció drasztikus csökkentésére

A családi vízum minimális jövedelmi követelményének emelése része a Belügyminisztérium 2023 decemberében bejelentett jelentős bevándorlási szabálymódosításainak.

A szakpolitikai változások célja, hogy megakadályozzák mintegy 300 000 ember beutazását az Egyesült Királyságba.

Április 4-től a kormány 38 700 fontra emelte a szakmunkások általános bérküszöbét.

A hiányszakmák listáját (SOL) felváltotta a bevándorlási bérlista (ISL).

Az ISL 20 százalékos kedvezményt nyújt a listán szereplő állások bérhatárához képest.

A szakképzett munkavállalókra vonatkozó megemelt minimálbérküszöb miatt magasabbak lesznek az ISL-en szereplő kedvezményes bérküszöbök.

Az egészségügyi és ápolási dolgozók, valamint a nemzeti bértáblán foglalkoztatottak mentesülnek az emelés alól.

Március 11-től azonban az egészségügyi és ápolási dolgozók már nem hozhatnak be eltartottakat az Egyesült Királyságba.

Azoknak az ápolócégeknek, amelyek migránsokat akarnak szponzorálni, hogy az Egyesült Királyságban dolgozzanak, regisztrálniuk kell magukat a Care Quality Commission (CQC) nyilvántartásában is.

Februártól kezdve az Egyesült Királyság kormánya emelte a bevándorlókra kivetett egészségügyi pótdíjat is.

2024 elején csak a kiválasztott diákvízummal rendelkezők hozhatják be családjukat az Egyesült Királyságba. A tanfolyam befejezéséig nem válthatnak munkavállalási vízumra sem.

A Migrációs Tanácsadó Bizottság (MAC) jelenleg is vizsgálja a diplomás vízumot annak biztosítása érdekében, hogy ne éljenek vissza vele.