Bevezetés

A jelen weboldalon leírt Általános Szerződési Feltételek irányítják a UK-ETA.COM weboldalunk használatát, amely az UK-ETA.COM címen érhető el.

A jelen Feltételek teljes körűen alkalmazandók és hatással vannak a Weboldal Ön általi használatára. A Weboldal használatával Ön beleegyezett, hogy elfogadja az itt leírt összes feltételt. Nem használhatja a Weboldalt, ha nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyikével.

Kiskorúak vagy 18 év alattiak nem használhatják ezt a Weboldalt.

Szellemi tulajdonjogok

A jelen Feltételek értelmében az Ön tulajdonát képező tartalomtól eltekintve az UK-ETA.COM és/vagy licencadói birtokolják a jelen Webhelyen található összes szellemi tulajdonjogot és anyagot.

Ön kizárólag a jelen Webhelyen található anyagok megtekintésére kap korlátozott engedélyt.

Korlátozások

Önt kifejezetten korlátozzák a következőkben felsoroltak közül:

  • a Weboldal bármely anyagának bármilyen más médiában történő közzététele;
  • a Weboldal bármely anyagának eladása, allicencbe adása és/vagy más módon történő kereskedelmi forgalomba hozatala;
  • a Weboldal bármely anyagának nyilvános előadása és/vagy bemutatása;
  • a Weboldal bármilyen módon történő használata, amely káros vagy káros lehet a Weboldalra nézve;
  • a Weboldal használata bármilyen módon, amely befolyásolja a felhasználók hozzáférését a Weboldalhoz;
  • a Webhelyet az alkalmazandó törvényekkel és rendeletekkel ellentétesen használja, vagy bármilyen módon kárt okozhat a Webhelynek, illetve bármely személynek vagy gazdasági egységnek;
  • bármilyen adatbányászat, adatgyűjtés, adat-kivonatolás vagy más hasonló tevékenység folytatása a Weboldallal kapcsolatban;
  • a Weboldal használata reklámozásra vagy marketingtevékenységre.

A Weboldal bizonyos területei korlátozottan hozzáférhetők, és az UK-ETA.COM teljes belátása szerint bármikor korlátozhatja az Ön hozzáférését a Weboldal bármely területéhez. A Weboldalon használt felhasználói azonosító és jelszó bizalmas, és Önnek is meg kell őriznie a titoktartási kötelezettségét.

Az Ön tartalma

A jelen Webhely Általános Szerződési Feltételekben az „Ön tartalma” az Ön által a Webhelyen megjeleníteni kívánt hang-, video-, szöveg-, kép- vagy egyéb anyagokat jelenti. Az Ön Tartalmának megjelenítésével Ön az UK-ETA.COM-nak nem kizárólagos, világméretű, visszavonhatatlan, allicencbe adható engedélyt ad a tartalom bármilyen és minden médiában történő felhasználására, sokszorosítására, adaptálására, közzétételére, fordítására és terjesztésére.

A Tartalomnak az Ön sajátjának kell lennie, és nem sértheti harmadik felek jogait. Az UK-ETA.COM fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az Ön tartalmát erről a weboldalról.

Nincs garancia

Ez a weboldal „úgy, ahogy van”, minden hibával együtt, és az UK-ETA.COM nem vállal semmilyen garanciát vagy szavatosságot a weboldalra vagy a weboldalon található anyagokra vonatkozóan. Továbbá, a jelen Weboldalon semmi sem értelmezhető úgy, mintha az Ön számára tanácsadás lenne.

A felelősség korlátozása

Az UK-ETA.COM, illetve annak tisztségviselői, igazgatói és alkalmazottai semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé a jelen Webhely használatából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő, akár szerződésen alapuló felelősségért.  Az UK-ETA.COM, beleértve tisztviselőit, igazgatóit és alkalmazottait, nem tehető felelőssé semmilyen közvetett, következményes vagy különleges felelősségért, amely a jelen Webhely használatából ered, vagy azzal bármilyen módon összefügg.

Kártalanítás

Ön ezennel a legteljesebb mértékben mentesíti az UK-ETA.COM-ot minden olyan felelősségtől, költségtől, követeléstől, keresetindítási okoktól, kártérítéstől és kiadástól, amely bármilyen módon a jelen Feltételek bármely rendelkezésének megszegésével kapcsolatban merül fel.

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése bármely alkalmazandó jog alapján érvénytelennek bizonyul, az ilyen rendelkezések törlésre kerülnek anélkül, hogy a jelen Feltételek többi rendelkezését érintenék.

A feltételek változása

Az UK-ETA.COM bármikor felülvizsgálhatja a jelen Feltételeket, ha úgy látja jónak, és a Weboldal használatával Öntől elvárjuk, hogy rendszeresen felülvizsgálja a jelen Feltételeket.

Megbízás

Az UK-ETA.COM jogosult a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit minden értesítés nélkül átruházni, átruházni és alvállalkozói szerződéssel továbbadni. Ön azonban nem jogosult a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit átruházni, átruházni vagy alvállalkozásba adni.

Teljes megállapodás

A jelen Feltételek képezik a teljes megállapodást az UK-ETA.COM és Ön között a Weboldal használatával kapcsolatban, és minden korábbi megállapodás és megegyezés helyébe lépnek.

Irányadó jog és joghatóság

A jelen Feltételeket Anglia és Wales törvényei szabályozzák és értelmezik, és Ön aláveti magát az Angliában és Walesben található bíróságok nem kizárólagos joghatóságának a viták rendezésére.