Szükségük van-e kiskorúaknak vagy gyermekeknek brit ETA-ra?

| augusztus 3, 2023
Szükségük van-e kiskorúaknak vagy gyermekeknek brit ETA-ra?

Az Egyesült Királyságban jelenleg folyik egy olyan rendszer bevezetése, amely az Egyesült Királyságot alkotó négy ország bármelyikébe érkező külföldi utazók előzetes ellenőrzését szolgálja. Ez a négy ország Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország, és várhatóan 2024 végére az Egyesült Királyságba belépő valamennyi külföldi állampolgárnak szüksége lesz erre az elektronikus jóváhagyásra, mielőtt elhagyja hazáját.

Az új rendszer szinte teljesen megegyezik az Európai Unió ETIAS (Európai Utazási Információs és Engedélyezési Rendszer) rendszerével. A neve UK ETA, ami az Egyesült Királyság elektronikus utazási engedélye (United Kingdom Electronic Travel Authorisation) rövidítése. A rendszer kezdetben számos közel-keleti állam polgáraira vonatkozik majd, majd a világ minden országára kiterjesztik.

Életkortól függetlenül azon országok állampolgárainak, akiknek nem kell vízum az Egyesült Királyságba való beutazáshoz, 2024-től kezdődően brit ETA-engedélyre lesz szükségük az országba való beutazáshoz. Ez alól csak a brit állampolgárok és az Ír Köztársaság állampolgárai képeznek kivételt.

Az Egyesült Királyság ETA-felhatalmazása minden ország állampolgáraira vonatkozik, még azokra is, amelyek jelenleg vízummentességet élveznek az Egyesült Királyságban, és minden korú látogatóra, beleértve a gyermekeket is, kötelező lesz.

Az Egyesült Királyságban történő ETA indokai

Amikor az Egyesült Királyság az Európai Unió tagállama volt, egyszerűen csak érvényes útlevelet kellett felmutatni ahhoz, hogy egy másik uniós tagállamba vagy akár a schengeni térség valamelyik tagállamába utazhassunk. Ennek az volt az oka, hogy alapvetően egész Európa az Európai Unió politikájának részeként valamennyi tagállam számára könnyű hozzáférést és utazási rendszert működtetett.

A Brexit után azonban Nagy-Britannia már nem tagja az EU-nak. Az ETIAS 2023-as és 2024-es bevezetésével hamarosan megváltozik az Európai Unió megítélése a brit látogatókról. Az ETIAS-t az európai határok digitalizálása érdekében vezetik be, ezáltal erősítve a biztonságot azzal kapcsolatban, hogy ki lép be és ki hagyja el Európát, és hogy a látogatók hol tartózkodhatnak egy adott időpontban.

Az Egyesült Királyság ETA-jának célja hasonlóképpen a határbiztonság növelése és az Egyesült Királyságba belépők szigorúbb ellenőrzése. A brit ETA nem papíralapú dokumentum, és nem is bélyegző az útlevélben, hanem az útlevélhez kapcsolódó elektronikus link, és a beutazási engedélyt az útlevél tulajdonosának az Egyesült Királyságba való belépéskor és az indulási ponton történő beolvasáskor jelenik meg.

Bár az Egyesült Királyságban kiadott ETA nem egy tipikus szabványos vízum, hasonló korlátozásokkal jár, mivel birtokosa legfeljebb kilencven napig tartózkodhat az Egyesült Királyság területén. Ezen időszak letelte után az ETA-birtokosoknak el kell hagyniuk az Egyesült Királyságot, bár szabadon visszatérhetnek, mivel az ETA többszöri belépésre jogosító engedély. Ez a tartózkodás történhet nyaralás, barátok vagy rokonok meglátogatása vagy egyéb személyes okok miatt, de nem teszi lehetővé, hogy a jogosult bármilyen munkát vállaljon, még akkor sem, ha a munka nem fizetett.

Mindenki számára kötelező

Az EU és a schengeni térség tagállamainak állampolgárai jelenleg csak érvényes útlevéllel léphetnek be az Egyesült Királyságba. Ugyanez igaz számos olyan országra, amely jelenleg kölcsönös vízummentességi megállapodást élvez az Egyesült Királysággal. A vízummentes országok közé tartozik Ausztrália, Új-Zéland, Brazília, Japán, Kanada és az Egyesült Államok.

Ahogyan ezen országok állampolgárainak hamarosan ETIAS-ra lesz szükségük ahhoz, hogy Európába látogathassanak, úgy az Egyesült Királyságba történő bármilyen látogatás előtt is szükségük lesz egy brit ETA-ra. Ez várhatóan 2024 végére lesz teljes mértékben hatályban, hacsak nem merülnek fel előre nem látható technikai problémák vagy késedelmek.

Jelenleg minden leendő látogatónak érvényes biometrikus útlevéllel kell rendelkeznie, amely rendelkezik a szükséges brit ETA jóváhagyással. A gyermekek nem mentesülnek a brit ETA-kötelezettség alól, és a szülő vagy a törvényes gyám kötelessége lesz benyújtani a brit ETA-kérelmi nyomtatványokat, és biztosítani, hogy a gyermekek útleveleihez csatolják a szükséges brit ETA-engedélyt.

Gyermekek ETA kérelmezése az Egyesült Királyságban

Mint minden egyesült királyságbeli ETA-kérelem esetében, itt is minden online történik, ezért számítógépes hozzáférésre és érvényes e-mail címre van szükség. A gyermek vagy kiskorú nevében történő kérelem benyújtása a gyermek szüleinek vagy törvényes gyámjának kötelessége. A folyamat megkezdéséhez a gyermeknek természetesen saját útlevéllel kell rendelkeznie.

Mint minden kérelem esetében, ennek is biometrikus útlevélnek kell lennie, és tíz évnél nem régebbinek. Ezenkívül az útlevél lejárati dátumának legalább hat hónappal az utolsó, az Egyesült Királyságban töltött időszak után kell lennie.
A gyermek kérelmét benyújtó személynek is bizonyítania kell a gyermekhez fűződő kapcsolatát.

Az Egyesült Királyságban benyújtott ETA-kérelem sikeres benyújtásához a következőkre lesz szükség:

  • A gyermek útlevelének adatai, beleértve az útlevél számát és lejárati dátumát is.
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
  • A kapcsolat dokumentált igazolása
  • Az Egyesült Királyságba való belépés és az onnan való kilépés dátuma
  • A gyermek tartózkodási helye (ha nem a szülőknél van)
  • A gyermek kapcsolattartási adatai az Egyesült Királyságban való tartózkodása alatt

Mivel a legtöbb ilyen dokumentumot be kell szkennelni és csatolni kell a pályázathoz, fontos a szkenner és a használatának ismerete.
Minden pályázatot teljes egészében ki kell fizetni a benyújtáskor, ezért rendkívül fontos, hogy elfogadható hitel- vagy bankkártyával rendelkezzen.

Röviden

Amikor az Egyesült Királyságban az ETA kötelezővé válik, minden olyan nem brit és nem ír utazóra vonatkozik majd, aki a négy brit ország bármelyikébe utazik. Minden útlevelet a saját brit ETA-jával kell összekapcsolni, és ez a gyermekútlevelekre is vonatkozik. A szülő vagy gondviselő útlevelével utazó kisgyermekeknek nincs szükségük saját brit ETA-ra, mivel az a szülő és a gyermek útleveléhez kapcsolódik.

Csak akkor lép hatályba a brit ETA-felhatalmazás, ha a gyermeknek saját útlevele van. Az Egyesült Királyság bevándorlási hatóságaival a nagyon kisgyermekek esetében nem lehet probléma, de az idősebb gyermekek esetében problémák merülhetnek fel. Bár az Egyesült Királyságban kiadott ETA digitális utazási engedély, az engedélyezési nyomtatvány nyomtatott változatát is magával kell vinnie, mivel a határbiztonsági személyzet ezt az Egyesült Királyságba való belépés bármelyik pontján kérheti.

Hasonlóképpen bölcs dolog lenne a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a gyermekekkel való kapcsolatra vonatkozó bármilyen dokumentált bizonyítékot magával vinni. Bár ez a kiegészítő dokumentáció nem követelmény, mégis óriási előnyt jelenthet, ha bármilyen probléma merülne fel.