Hiba az Egyesült Királyság ETA kérelménél

| január 11, 2024
Hiba az Egyesült Királyság ETA kérelménél

Az új, jelenleg bevezetés alatt álló elektronikus utazási engedély az Egyesült Királyságba látogatók számára kötelező lesz, akik jelenleg vízummentesen léphetnek be az Egyesült Királyság négy országának – Skócia, Wales, Anglia és Észak-Írország – bármelyikébe.

Az Egyesült Királyság ETA-követelménye az Európai Unió és a schengeni térség országainak állampolgáraira, valamint többek között Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, Japán, Kanada és az Egyesült Államok állampolgáraira vonatkozik.

Az Egyesült Királyságban kiadott ETA ugyanazokat az alapvető funkciókat látja el, mint a hagyományos vízum, de a hagyományos papír helyett elektronikus formában. Amint a neve is mutatja, az Egyesült Királyság ETA engedélyezi a látogatónak, hogy az Egyesült Királyságba utazzon, és ez a „jóváhagyás” a látogató útleveléhez kapcsolódik. Az Egyesült Királyságban érvényes ETA-t az utazó indulási helyén ellenőrzik, és minden olyan útlevelet, amely nem rendelkezik a szükséges jóváhagyással, vagy ha az Egyesült Királyságban érvényes ETA lejárt vagy visszavonták, visszautasítanak, és az útlevél birtokosa nem kap engedélyt az Egyesült Királyságba történő utazásra.

Az Egyesült Királyságban az ETA kérelmezése online vagy egy erre a célra szolgáló alkalmazáson keresztül történik. Ez egy részletes kérdéssor kitöltéséből áll, amely a kérelmező személyes adataira, hátterére, utazási múltjára, korábbi vízumaira és (ami fontos) súlyos bűncselekmények vagy terrorista bűncselekmények miatt hozott ítéletekre terjed ki.

Bár a jelentkezési folyamat viszonylag egyszerű (a becslések szerint nem tart tovább tizenöt percnél), nagyon részletes, és a hibák vagy hiányosságok elkövetésének lehetősége nagyon is valós. A brit belügyminisztériumban a kérelmek feldolgozásával foglalkozó munkatársak nem tudják, hogy a nyomtatványon szereplő hibák véletlenek, szándékosak vagy emberi mulasztásból adódnak. Bármilyen észlelt hiba az Egyesült Királyság ETA-kérelmének elutasítását eredményezheti.

Gyakori hibák

A hiányos, hibás vagy hibákkal teli brit ETA-kérelem benyújtása a legjobb esetben is késedelmet, legrosszabb esetben elutasítást eredményez. A kérdések megválaszolásakor gondosan, figyelmesen és időt kell szánni a válaszadásra, mivel a hibák kijavítása nehézkes (nem beszélve az időigényességről) lehet.

A leggyakoribb hibák, amelyeket a pályázók elkövetnek, a következők:

 • Helyesírás és nyelvtan: Érthető, hogy a legtöbb brit ETA-kérelmező nem az angol nyelvet használja anyanyelvként, ezért helyesírási és nyelvtani hibákra lehet számítani. Az ilyen hibákat általában figyelmen kívül hagyják (sőt, esetenként ki is javítják), kivéve, ha a hibák miatt a válaszok értelmezhetetlenné válnak.
 • Büntetett előélet: A bűncselekmény súlyosságától és az abból eredő elítéléstől függően problémás lehet egy brit ETA megszerzése. A Belügyminisztérium nagy hangsúlyt fektet a pályázó büntetett előéletére, és a pályázati űrlap e részében található hazugságokat vagy mulasztásokat nem nézik jó szemmel. Még egy kisebb jelentőségű, például gyorshajtás miatt hozott ítéletet is fel kell tüntetni, még akkor is, ha az a kérelmező számára irrelevánsnak tűnik.
 • Előző Vízumok: Meg kell adni a korábbi vízumokra vonatkozó információkat (bármely országba, bármely időpontban). Lehet, hogy csábító lehet nem részletezni a vízummal kapcsolatos múltbeli problémákat, de a hatóságok ellenőrzik a kérelmező múltját a korábbi vízumszabályok megsértése miatt, és a feltárt problémák valószínűleg elutasításhoz vezetnek.
 • Alapvető hibák: A számok beírása közbeni gondatlanság és figyelmetlenség egy másik gyakori probléma. Az útlevélszám vagy a lejárati dátum véletlen beírása zavart okoz, ahogyan a címek, születési dátumok, e-mail címek stb. számok vagy betűk kihagyása is.

Nagyon könnyű becsületes hibát elkövetni, amikor több oldalnyi információt gépelünk be, de az értékelők nem tudják megkülönböztetni a valódi hibát a megtévesztési kísérlettől. Az Egyesült Királyságban kiadott ETA jóváhagyása vagy elutasítása általában a kérelem benyújtásától számított 72 órán belül megtörténhet, és a Belügyminisztérium nem tud (és nem is szokott) időt szánni arra, hogy kapcsolatba lépjen a kérelmezővel, ha bármilyen problémát személyesen fedez fel.

A hibák eredménye

Ha az Egyesült Királyságban benyújtott ETA-kérelmi űrlapon helytelen adatokat vagy információkat ad meg, az kétféleképpen végződhet: téves elutasítás vagy téves jóváhagyás.

Jogellenes elutasítás

Sok kisebb hibát, például egy rosszul írt nevet vagy egy helytelen számot emberi hibának tulajdonítanak, és egyszerűen figyelmen kívül hagyják. Az olyan alapvető adatok, mint például az útlevélszám ilyen alapvető hibái azonban a feldolgozási rendszer megkerülésére tett nyilvánvaló kísérletnek tekinthetők, és a kérelmet elutasítják.

A kisebb hiba miatt elutasított kérelem ellen fellebbezni lehet, de ezt az elutasítástól számított 28 napon belül kell megtenni. A felülvizsgálati díj 80 font (92 euró), de a fellebbezési eljárás akár hat hónapig is eltarthat, és a sikerre nincs garancia. Általánosságban elmondható, hogy azoknak a kérelmezőknek, akiknek az Egyesült Királyságban elutasították az ETA-t, valószínűleg új kérelmet kell benyújtaniuk, amelyben minden hibát kijavítottak.

Hibás jóváhagyás

Ritkán előfordul, hogy a Belügyminisztérium nem veszi észre a hibát vagy mulasztást, és az Egyesült Királyságban ETA-t adnak ki. Ha a kérelmező számára nyilvánvalóvá válik, hogy az Egyesült Királyságban az ETA-t tévesen hagyták jóvá, annak ellenére, hogy nyilvánvaló hiba történt, akkor ezt jelenteni kell. Ez nem csupán egy lehetőség, hanem kötelesség, és ennek elmulasztása bármikor az Egyesült Királyság ETA-jának törléséhez vezethet. Ez különösen akkor igaz, ha a hiba az Egyesült Királyság ETA-jának megadásához szükséges információkat érintette.

Ha a kérelmező felfedezte a hibát, de nem jelentette azt, és a Belügyminisztérium tisztviselői ezt követően fedezik fel, jelentősen megnő az esélye annak, hogy az Egyesült Királyságban kiadott ETA-t törlik, mivel ezt a kiállító hatóság szándékos megtévesztésére tett kísérletnek tekinthetik.

Amint a fentiekből látható, bármilyen hiba, bármilyen jelentéktelennek is tűnik, hosszú késedelmet okozhat az Egyesült Királyságban kiadott ETA kiadásában vagy annak törlésében. Továbbá a jövőben megnehezítheti az ETA-kérelem újbóli benyújtását, mivel a Belügyminisztérium minden új kérelmet összevet a nyilvántartásával, és a kérelmező nevét a további ETA-kérelmek benyújtásakor alaposabb vizsgálatra jelölheti.

Súlyos következmények

Még egy ártatlan hiba is súlyos következményekkel járhat, ha a belügyi tisztviselők a hibát úgy értelmezik, hogy a hiba szándékos törekvés az Egyesült Királyság ETA-jának hamis ürügyekkel történő megszerzésére. Az ilyen értelmezés a „megtévesztés” laza fogalma alá tartozik, amely számos csalárd tevékenységet takar.

Ezek közé tartoznak:

 • Hamis vagy félrevezető információk nyújtása
 • A lényeges tények és részletek teljes körű feltárásának elmulasztása
 • Hiányos adatok benyújtása
 • Fontos és lényeges anyagok elhallgatása

Ha egy kérelmet csalárdnak vagy megtévesztőnek ítélnek, az az Egyesült Királyság hatályos bevándorlási törvényeinek megsértését jelenti, és e törvények megszegéséért szigorú szankciókat szabhatnak ki.

Súlyos büntetések:

 • A kérelem automatikusan elutasításra kerül
 • A meglévő brit ETA-t törlik
 • Akár tíz évre szóló beutazási tilalom is kiszabható.
 • A birtokos az Egyesült Királyságba való belépéskor őrizetbe vehető és kitoloncolható.

Ha egy brit ETA-kérelemről úgy vélik, hogy csalárd, vagy ha a brit ETA-t megtévesztés miatt adják meg, és nem adnak megfelelő indoklást, ez kihatással lesz a jövőbeni kérelmekre. A kérelmezőt még a büntetés vagy kitiltás után is jelzik a jóváhagyási rendszer megsértése miatt, és a rossz bevándorlási előélet rendkívül valószínűtlenné és nehézzé teszi bármely későbbi brit ETA kiadását.

Hibák javítása

Ha a kérelmező úgy véli vagy gyanítja, hogy hibát vétettek a jelentkezési lapon, feltétlenül azonnal cselekednie kell. A kérelemmel kapcsolatos döntések akár két nap alatt is megszülethetnek, és miután az Egyesült Királyság ETA-ját jóváhagyták vagy elutasították, még a legkisebb hibák kijavítása is nehezebbé válik. Az Egyesült Királyság ETA-kérelmének feldolgozásáért felelős brit belügyminisztériumi szervezeti egységgel a hiba felfedezése után a lehető leghamarabb kapcsolatba kell lépni.

Ha időben észreveszik, a kisebb hibákat a Belügyminisztérium munkatársai gyakran kijavíthatják, vagy figyelmen kívül hagyhatják, ha azok jelentéktelenek. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy amit a kérelmező jelentéktelen hibának tart, azt az illetékes tisztviselők egészen másként értékelhetik.

A szándékosnak ítélt hibák vagy megtévesztési kísérlet gyorsan elutasítást eredményez, és mérhetetlen késedelemhez és problémákhoz vezet az újbóli kérelem benyújtásakor vagy az új brit ETA-kérelem benyújtásakor. Az olyan súlyosabb hibákat, amelyek közvetlenül befolyásolják az ETA engedélyezését vagy elutasítását, lehetetlen visszacsinálni, és ilyen esetekben lehetőség van a kérelem törlésére és új (javított) kérelem benyújtására.

Sok múlik azon, hogy a jelentkezési folyamat milyen szakaszba jutott. A Belügyminisztériummal való azonnali kapcsolatfelvétel nem feltétlenül oldja meg a problémákat. Ez azonban a kérelmező őszinteségét bizonyítja, és (remélhetőleg) elősegíti, hogy a kérelem újbóli benyújtásakor pozitív választ kapjon.

Bár nem feltétlenül szükséges, a kérelmezőknek, akiknek az Egyesült Királyságban történő ETA-kiadás során véletlen hibák miatt nehézségeik adódnak, érdemes jogi tanácsot kérniük. Ez természetesen további költségekkel jár, de néha elkerülhetetlen, ha a problémák továbbra is fennállnak. A legtöbb esetben nincs szükség jogi képviseletre, mivel a belügyminisztériummal való közvetlen kapcsolatfelvétel és egy jól megfogalmazott magyarázó levél általában elegendő a kisebb problémák rendezéséhez.

Gondoskodás és figyelem

A problémák elkerülése sokkal jobb, mintha később kellene megoldani őket. A jelentkezési lap kitöltése során különös figyelmet és gondosságot kell fordítani, és a folyamatot nem szabad elsietni. Bár a nyomtatványt kevesebb mint tizenöt perc alatt ki lehet tölteni, ez nem jelenti azt, hogy ne kellene több időt fordítani erre a fontos folyamatra.

A nyomtatvány elküldése előtt azt legalább kétszer alaposan át kell nézni és ellenőrizni kell. Elképesztő, hogy a pályázók mennyi helyesírási hibát és elírást hagynak ki, még a kétszeri ellenőrzés után is. Ha lehetséges, még jobb, ha egy-két nap elteltével újra átnézi a nyomtatványt, mivel az újbóli átnézés gyakran felfedez egy korábban figyelmen kívül hagyott hibát vagy kihagyást.

Az Egyesült Királyságbeli ETA kérelmezése nem bonyolult dolog, és a problémák elkerülhetők, ha időt szánunk az űrlap kitöltésére, és ha ellenőrizzük és újra ellenőrizzük az űrlapot, mielőtt végül megnyomjuk a „küldés” gombot. A benyújtás után megkezdődik a jóváhagyási folyamat, és ettől a ponttól kezdve bármilyen javítás elvégzése problémássá válik. Ezt a helyzetet jobb elkerülni!